GERMAN ADLER CATALYST CLEANER

Liên hệ

  • GERMAN ADLER CATALYST CLEANER là dung dịch vệ sinh bầu lọc khí thải catalyst, làm sạch cặn chì muội cacbon
  • Tẩy sạch các van đầu vào và khoảng bầu lọc
  • Hạn chế sự ăn mòn các chi tiết bên trong hệ thống nhiên liệu
  • Giảm thiểu số lượng CO2 ra bên ngoài và bảo vệ môi trường

Dung tích
300ml

  • Mua sản phẩm trên gian hàng chính hãng: