GERMAN ADLER CETANE BOOSTER

Liên hệ

Tính năng của sản phẩm GERMAN ADLER CETANE BOOSTER

  • GERMAN ADLER CETANE BOOSTER là chất Phụ gia chất lượng cao cho động cơ diesel
  • Cải thiện chỉ số cetane và chất lượng đánh lửa của bugi
  • Sản phẩm GERMAN ADLER CETANE BOOSTER chứa thành phần phụ gia làm việc đặc biệt
  • Giảm tiêu hao nhiên liệu