GERMAN ADLER DIESEL SYSTEM CLEANER

Liên hệ

Dung dịch vệ sinh kim phun nhiên liệu và van động cơ diesel
Tối ưu công suất động cơ
Kéo dài thời gian sử dụng các chi tiết máy
Khuyến cáo dử dụng định kỳ sau 5000km

Dung tích
300ml