GERMAN ADLER OCTANE BOOSTER

Liên hệ

Tính năng của sản phẩm GERMAN ADLER OCTANE BOOSTER

  • GERMAN ADLER OCTANE BOOSTER là chất Phụ gia chất lượng cao cho động cơ xăng
  • Cải thiện chỉ số cetane và chất lượng đánh lửa của bugi
  • Sản phẩm GERMAN ADLER OCTANE BOOSTER chứa thành phần phụ gia làm việc đặc biệt
  • Giảm tiêu hao nhiên liệu