SYNT SAE 10W-40 (M058)

Liên hệ

  • Dầu nhớt động cơ tổng hợp German Adler SYNT SAE 10W-40 (M058) được tối ưu cho động cơ xăng và động cơ diesel của xe du lịch.